Šta je to kalendar imunizacije?

Kalendar  vakcinacije predstavlja šemu davanja određenih vrsta vakcina u odnosu na uzrast i broj doza. Razlikuje se od zemlje do zemlje i zavisi od epidemioloških karakteristika zaraznih bolesti (stepen opterećenja), socio-ekonomskih i kulturoloških prilika i jedan je od pokazatelja dobro organizovanog zdravstvenog sistema. 

Koje vakcine se nalaze u kalendaru imunizacije Republike Srbije?

Vakcine koje su u kalendaru imunizacije  u Srbiji su: BCG –  protiv tuberkuloze, DTaP IPV Hib- protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize i oboljenja izazvanih H. Influnce tip b, Hepatitis B – protiv  oboljenja jetre izazvanog hepatitisom B, Pneumokokna – protiv oboljenja izazvanih Streptokokom pnemonije (zapaljenje pluća, zapaljenje moždanih ovojniica, sepsa),MMR  – protiv oboljenja izazvanih malim boginjama, zauškama i rubelom, bOPV –  protiv dečije paralize i DT i dT vakcina- protiv difterije i tetanusa .

Zašto se vakcine daju u tako ranom uzrastu?

Vakcine se daju u ranom uzrastu zato što su novorođene bebe i mala deca veoma osetljivi kada se izlože različitim mikroorganizmima odnosno infekcijama s mogućim težim posledicama, pa ih treba zaštiti što ranije. 

Za svaku vakcinu se na osnovu rezultata medicine zasnovane na dokazima precizno određuje kada je najoptimalnije vreme za vakcinaciju. Ako se vakcina da pre vremena, dete neće stvoriti odgovarajuću otpornost. Sa druge strane,  ako se vakcina da suviše kasno dete može doći u kontakt sa prouzrokovačem zarazne bolesti i oboleti, što može dovesti do različitih komplikacija, pa čak i smrtnog ishoda. Dakle, uzrast u kome se sprovodi vakcinacija određen je tako da dete na najbolji mogući način i što ranije bude zaštićeno od prouzrokovača određenih zaraznih bolesti.

Zašto se vakcine primaju u više doza?

Neke vakcine je potrebno dati u jednoj dozi odnosno samo jedan put, a neke više puta u toku prve godine života, i prema kalendaru vakcinacije kasnije do određenog uzrasta, kako bi se obezbedila što dugotrajnija zaštita.  

Bitno je da dete primi sve doze vakcina u skladu sa kalendarom imunizacije. Propisani broj doza vakcina neophodan je da bi dete bilo potpuno zaštićeno, tako da je veoma važno da se vakcinacija sprovede prema kalendaru, pravovremeno i potpuno.

Kombinovane vakcine (protiv više zaraznih bolesti) imaju više prednosti nad monovakcinama (protiv jedne zarazne bolesti). Manjim brojem uboda umanjuje se stres za decu i roditelje, ubrzava se sprovođenje aktivne imunizacije i na vreme se ostvaruje zaštita protiv više bolesti.